Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä tarkoittaa ”Rekrytoiva koulutusohjelma”?

Rekrytoivan koulutusohjelman ajatuksena on koulutuksen kautta saada uusi työpaikka. Konseptissa yhdistyy työskentely yrityksessä sekä huipputason koulutus uusimmista teknologioista tai työvälineistä. Rekrytoivan koulutusohjelman tarkoituksena on antaa henkilölle kattava perehdytys ja tuki työtehtäviin sekä koulutuksen avulla mahdollisuus siirtyä myös uudenlaista osaamista vaativiin tehtäviin. Ohjelman jälkeen on aina tavoitteena solmia vakituinen työsuhde yhteistyöyrityksen kanssa.

2. Voinko hakea ohjelmaan vaikka en puhu suomea?

Hakeminen on mahdollista vaikka ei puhuisikaan suomea äidinkielenään. Osassa ohjelmien yhteistyöyrityksistä yrityksen kielenä on englanti, joten hyvällä englanninkielellä työskentely yrityksissä on mahdollista. Suurin osa koulutuskumppaniemme koulutuksista on kuitenkin suomeksi, joten koulutuksiin osallistuminen vaatii useimmiten hyvää suomen kielen taitoa.

3. Saanko ohjelman aikana palkkaa?

Ohjelman ajan olet yritykseen koulutussuhteessa ja yrityksellä ei tällöin ole palkanmaksuvelvoitetta. Koulutuksen aikana etuutenasi on sama työttömyysetuus kuin työttömänä ollessasi korotettuna kulukorvauksella koulutuspäivien ajalta. Jos koulutukseen osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, voi työttömyyskassa tai Kela maksaa koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotettuun etuuteen liittyvistä tarkemmista edellytyksistä, enimmäisajasta jne. saat tietoa työttömyysetuutesi maksajalta. Työ- ja palkkasuhde yrityksen kanssa on tavoitteena ohjelman jälkeen.

4. Missä yhteistyöyritykset sijaitsevat? Joudunko muuttamaan koulutuksen vuoksi?

Yhteistyöyritykset sijaitsevat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Sinulla on myös itse mahdollisuus hankkia yhteistyöyritys kotipaikkakunnaltasi. Koulutuskumppaniemme koulutuspäivät pidetään suurelta osin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, mutta päivittäinen työssäoppiminen tapahtuu yritysten kotipaikkakunnilla. Ketään ei velvoiteta koulutuksen takia muuttamaan, mutta mahdollisuus muuttaa lisää mahdollisten yhteistyöyritysten määrää.

5. Kuinka kauan ohjelma kestää?

Rekrytoivia koulutusohjelmia on sekä tietyn teknologian ympärille rakennettuja yleisiä ohjelmia, joiden koulutussisältö ja kesto ovat vakiot että henkilökohtaisesti räätälöityjä ohjelmia, joiden kesto ja sisältö suunnitellaan henkilön ja yhteistyöyrityksen tarpeista. Ohjelmien keskimääräinen pituus on 6 kk. DigiTalent Akatemiassa kesto voi olla 3-6 kuukautta.

6. Miten yrityksen valinta tehdään? Pitääkö minun itse etsiä yritys?

Saranen Consulting vastaa yhteistyöyrityksen etsimisestä. Yritys valitaan sen mukaan että se on sopiva kullekin hakijalle ja että hakijan tausta soveltuu kyseiseen yrityksen tarpeeseen. Yrityksen edustaja tekee lopullisen valinnan heille parhaiten soveltuvasta hakijasta. Henkilö voi kuitenkin myös itse etsiä yritysyhteistyöpaikan esim. omalta paikkakunnaltaan ja näin varmistaa paikan ohjelmassa.

7. Jos on tiedossa oma paikka niin voiko tulla valituksi sinne ohjelman kautta?

Sopivan paikan löytyminen on mahdollista myös oman yrityskontaktin kautta. Potentiaalisesta yrityspaikasta kannattaa mainita koulutusohjelman vastaaville henkilöille mahdollisimman pian hakuprosessin alkuvaiheessa.

8. Jos olen jättänyt hakemuksen te-palvelut.fi/koulutushaku kautta yhteen Saranen Consultingin järjestämään ohjelmaan, täytyykö minun jättää erillinen hakemus toiseen?

Kyllä, koulutukset ovat työhallinnossa eri ohjelmia ja ollakseen hakijana mukana, täytyy kuhunkin ohjelmaan jättää oma hakemuksensa. On kuitenkin mahdollista olla hakijana useammassa ohjelmassa samanaikaisesti.

9. Jos olen hakenut jo yhteen ohjelmaan, kannattaako hakea erikseen toiseen?

Eri ohjelmien CV/osaamisprofiilit poikkeavat sisällöltään toisistaan, joten kuhunkin ohjelmaan tulee täyttää oma profiilinsa.

10. En pääse tunnuksillani muokkaamaan profiiliani, mitä teen?

Kirjautumisessa on voinut tulla virhe salasanan syötössä. Voit pyytää järjestelmää lähettämään määrittelemäsi salasanan sähköpostiisi ja kokeilla sillä kirjautumista uudelleen. Jos kuitenkaan kirjautuminen ei onnistu, olethan yhteydessä ohjelman koordinaattoriin asiasta.

11. Miten tiedän mikä on tilanteeni hakuprosessissa tällä hetkellä?

Lähetämme hakuprosessin eri vaiheissa kaikille hakijoille tilannetietoa etenemisestä sähköpostitse. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse, mikäli tietty yhteistyöyritys on kiinnostunut haastattelemaan sinua.

12. Mitä koulutuksia ohjelmaan kuuluu? Kuinka monta päivää? Miten ne valitaan?

Koulutukset räätälöidään henkilökohtaisesti ja valitaan koulutuskumppaniemme julkisesta koulutustarjonnasta. Kurssipäiviä on käytettävissä 2 per koulutuskuukausi. Koulutuspäivät valitaan yhdessä yhteistyöyrityksen edustajan kanssa, jotta ne tukevat mahdollisimman hyvin osaamisen kehittymistä ja työtehtäviä.

13. Missä vaiheessa yrityspaikka varmistuu?

Yrityspaikka on varmistunut sen jälkeen kun olet ollut yhteistyöyrityksen haastattelussa ja yrityksestä on saatu myönteinen päätös valinnasta. Pohjois-Savon TE-toimisto vahvistaa vielä tämän valinnan.

14. Missä vaiheessa valinnat ohjelmaan tehdään?

Rekrytoivaan koulutusohjelmaan valinnan edellytyksenä on sopivan yhteistyöyrityspaikan löytyminen. Valinnat ohjelmaan tehdään yksitellen sitä mukaa kun yrityspaikat varmistuvat.

15. Ketkä voivat hakea ohjelmaan?

Ohjelmat on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille.

16. Ilmoitetaanko kaikille, jos ei ohjelmaan tule valituksi?

Kaikille hakijoille ilmoitetaan hakuprosessin etenemisestä. Myös henkilöille, jotka eivät ole tulleet valituiksi ohjelmaan ilmoitetaan mahdollisimman pian.

17. Mikä rooli Baronalla on rekrytoivassa koulutusohjelmassa?

Saranen Consulting Oy osa Barona-konsernia. Saranen Consulting on keskittynyt ura- ja sopeutuspalveluihin sekä rekrytoivien koulutusohjelmien järjestämiseen yhteistyössä työhallinnon kanssa.

 

Hae nyt »
Yhteistyössä
Kuva: kumppani FEC
Ota yhteyttä!
Jenna Susimaa
Projektipäällikkö
050 597 7704

”Koulutusohjelman kautta pois pätkätyöputkesta”

Pieneltäkin paikkakunnalta voi löytää mielenkiintoisen työpaikan koulutusohjelman avulla. Mikkeliläinen Henri Ehrnrooth löysi DigiTalent Akatemian avulla työn, josta on hyötyä urakehityksenkin kannalta.

Lue Henrin uratarina.

Tunnetko sopivan henkilön?
Suosittele sivustoa hänelle.

Nykyisiä ja aikaisempia yhteistyöyrityksiä

Osallistujien kokemuksia

Ohjelman avulla sain uralleni halutunlaisen muutoksen.

"Työskentelin 14 vuotta ohjelmistokehityksessä. Kun lähdin tavoittelemaan uutta suuntaan uralleni, koulutusohjelma auttoi minut tavoitteeseeni. Ohjelman avulla sain erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamistani ja saada uudenlaista toimialaosaamista, ja pääsin haasteellisiin ja vastuullisiin tehtäviin, joissa myös aiemmasta kokemuksestani on hyötyä. Minun omat tavoitteeni sekä Enfo Zender Oy:n tarjoamat mahdollisuudet kohtasivat ja ohjelman koulutukset tukivat hyvin uusia työtehtäviäni. Suosittelen ohjelmaa pitkän kokemuksen omaaville henkilöille, jotka haluavat muutosta nykyisiin työtehtäviinsä. Kannattaa lähteä rohkeasti tavoittelemaan uutta suuntaa uralleen!"

 

Juha Savolainen
Ohjelmistoasiantuntija
Enfo Zender Oy

 

Yritysten kokemuksia

Nopea ja joustava tapa rekrytoida

”DigiTalent Akatemian koulutusohjelma on nopea ja joustava tapa saada yritykseen sopivia työntekijöitä. Työntekijä pääsee puolen vuoden ajaksi näyttämään omaa osaamistaan ja työotettaan ja saa samalla käsityksen siitä, mitä Mipro tekee ja osaa. Tällainen rekrytointimalli tukee erinomaisesti työssä oppimista. Räätälöidyillä asiantuntijakoulutuksilla voidaan täydentää osaamista tai päivittää tietoja. Työntekijän asenne on meille tärkeä, ei pelkästään se, mitä hän tällä hetkellä osaa. Olemme palkanneet useamman henkilön ohjelman kautta, ja he ovat kasvaneet tehtävien mukana ja edenneet Mipro-urallaan.”

”Saranen on meille kumppani osaajien etsinnässä; yhteydenpito sujuu mutkattomasti ja koulutusohjelmaan osallistuvat saavat tukea ja neuvoja ohjelman aikana.”

Mipro Oy
Kati Riittinen

HR Manager